Vylepšete newslettery – podcenit nesmíte roli odesílatele

mailing

Když Češi dostanou nový e-mail, téměř 72 % z nich se jako první podívají na to, kdo je jeho odesílatelem. Předmět nejdříve zkontroluje pouze 12 % respondentů. Obsah zprávy, stejně jako jeho stručnější variantu si prohlédne shodně 8 % dotázaných. Ukázal to výzkum společnost Mailkit.

Předmět si nejdříve zkontroluje 13 % mužů a 12 % žen. Tento krok učiní 8 % lidí bez maturity a 19 % těch, kteří mají dokončené vysokoškolské vzdělání. Na odesílatele se v prvním kroku podívá 72 % mužů a 71 % žen.

Ukazuje se, že dlouholeté pravidlo o předmětu e-mailů coby nejdůležitějšího prvku není zcela pravdivé. Chcete-li, aby příjemci vaše e-maily, ať už v rámci e-mail marketingu či běžné pracovní pošty četli, dbejte na to, aby byl jasný odesílatel. V dlouhodobém hledisku navíc bude fungovat vybudování důvěry a známosti odesílatele. Pro e-mail marketing je odesílatel navíc jasným určením značky a nevyplatí se ho podceňovat.

Obsah kontroluje jako první 5 % respondentů ve věku 30 – 44 let. Tento zvyk má 15 % lidí bez maturity a 5 % těch, kteří maturitní zkoušku absolvovali. Tuto odpověď zvolilo pouze 1 % Pražanů.

Úspěšnosti e-mail marketingu můžete pomoci tím, že nepodceníte roli odesílatele, předmětu a následně samotného obsahu. K tomu se ale příjemce spíše dostane, pokud ho přesvědčíte právě známým odesílatelem a dobrým předmětem e-mailu. Platí i to, že vyšší roli hrají tyto identifikační prvky u lidí s vyšším vzděláním.

Související články

Leave a Comment