Podniky přijímají nové pracovní modely

Partnerský program

Z průzkumů provedených analytiky společnosti Gartner vyplývá, že do roku 2021 se plná čtvrtina středních a velkých podniků celosvětově zaměří na nové způsoby práce. Ty zahrnují distribuované rozhodování, virtuální práci či práci na dálku a nové návrhy pracovních prostředí.

„Projekty digitálního pracoviště nelze chápat jako vyloženě IT iniciativu. Projekty jsou často navrhnuty jako řada postupně zaváděných technologií, zapojení zaměstnanců a související změny v kultuře na pracovišti jsou ale často opomenuty. Bez nich ale digitální pracoviště ani nové pracovní postupy prostě nevzniknou,“ vysvětluje viceprezidentka výzkumu Gartner Carol Rozwellová.

Cestou, jak zvládnout měnící se požadavky digitálních obchodních modelů je změna způsobu vedení lidí. „Vedoucí pracovníci odpovědní za digitální pracoviště se musí ujmout role dirigenta změn, tedy někoho, kdo nevnímá zaměstnance jako skupinu odolávající změnám, ale coby soubor, který je třeba řídit na cestě vpřed,“ říká Rozwellová.

Jednou z možných strategií je vytvoření týmu nadšenců se znalostmi z různých oborů a oblastí, jejichž úkolem je navrhovat strategii a nové pracovní postupy. Tento tým by měl kombinovat znalosti z IT, provozu budov, lidských zdrojů a byznysu, aby dokázal sestavit společnou vizi kombinující technologie, procesy a pracovní styly, jež budou pro zaměstnance přitažlivé a pomohou dosáhnout vyšší efektivity práce. „Klíčem jsou také vedoucí pracovníci byznysu – bez jejich podpory není možné jasně definovat žádoucí výsledky, business case a metriky úspěšnosti,“ dodává Rozwellová.

Související články

Leave a Comment