Průzkum: Budoucnost AI je v cílených řešeních pro jeden konkrétní účel

AI robot

Podle analytiků Gartner, přidaná hodnota odvozená od umělé inteligence (AI) by v roce 2018 měla dosáhnout 1,2 bilionu dolarů, což představuje 70% nárůst oproti roku 2017.

Obchodní (přidaná, byznysová) hodnota umělé inteligence (AI) vychází ze tří hlavních zdrojů:
• Zákaznická zkušenost: Pozitivní či negativní dopady na nepřímé náklady. Zlepšování zákaznické zkušenosti (zážitku) je hlavním předpokladem masového nasazování AI technologií s cílem využít jejich plný potenciál a podporovat tvorbu hodnoty.
• Nové zdroje příjmů: Zvýšení prodeje existujících produktů či služeb a/nebo vytváření zcela nových produktů či služeb.
• Snižování nákladů: Snížení nákladů souvisejících s výrobou či dodáváním dosavadních či nových produktů a služeb.

„AI má potenciál stát se přelomovou technologickou kategorií pro příštích deset let díky pokrokům ve výpočetním výkonu, rostoucímu objemu, dynamice i variabilitě dat a také díky pokrokům v oblasti hlubokých neuronových sítí (DNN, Deep Neural Networks),“ vysvětluje John-David Lovelock, viceprezident výzkumu Gartner. „Nejvýznamnější oblastí produktů a služeb obohacených o AI, jež podniky nabídnou v letech 2017 až 2022, budou cílená řešení pro jeden konkrétní účel. Podniky tak budou investovat do AI produktů a řešení dodávaných tisíci úzce zaměřených, specializovaných dodavatelů.“

Růst hodnoty související s AI bude sledovat křivku ve tvaru S, která je pro rodící se technologie typická. V roce 2018 očekáváme nárůst o 70 %, toto tempo ale před rokem 2022 zpomalí. Od roku 2020 tak bude růst po několik let pomalejší.

Odhad obchodní hodnoty odvozené od AI (miliardy dolarů)

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Obchodní (přidaná) hodnota 692 1175 1901 2649 3346 3923
Růst (%) 70 62 39 26 17

Zdroj: Gartner (duben 2018)

„V prvních letech AI je primárním zdrojem obchodní (přidané) hodnoty zákaznická zkušenost (CX, Customer Experience), neboť organizace vidí příležitost v nasazení AI pro zlepšení všech interakcí se zákazníky s cílem zvýšit počet zákazníků a zlepšit retenci (věrnost zákazníků). V těsném závěsu za CX jde snižování nákladů s tím, jak podniky hledají způsoby, jak využít AI pro zvýšení efektivity procesů a zlepšení rozhodovacích procesů či automatizaci většího počtu úkonů,“ vysvětluje J. D. Lovelock a dodává: „V roce 2021 se nicméně dominantním zdrojem hodnoty AI stane růst obratu – s tím, jak se organizace naučí využívat AI pro zvýšení prodejů existujících produktů a služeb a začnou objevovat další příležitosti pro tvorbu nových (využívajících AI). V delším horizontu tak bude hlavním přínosem AI vytváření nových obchodních příležitostí.“

Při pohledu na globální přidanou hodnotu v závislosti na typu AI připadne v roce 2018 na oblast podpory a zlepšení rozhodování (například již zmíněné DNN) 36 %. V roce 2022 pak tato oblast předstihne všechny ostatní a připadne na ni 44 % globální hodnoty odvozené od AI.

„DNN umožňují organizacím vytěžovat data a rozpoznávat vzorce (schémata, souvislosti) napříč rozsáhlými datasety, které by jinak nebylo možné kvantifikovat či roztřídit. Vznikají tak nástroje schopné třídit složité vstupy. Algoritmy v oblasti podpory či automatizace rozhodování tak mohou pracovat přímo s informacemi, které dříve museli vyhodnocovat lidé,“ říká Lovelock. „To má obrovský dopad na schopnost podniků automatizovat rozhodování a interakční procesy. Tato nová úroveň automatizace snižuje náklady a rizika a umožňuje například zvyšovat příjmy pomocí zcela přesného cílení (microtargeting), segmentace, marketingu a prodeje,“ doplňuje analytik.

Související články

Leave a Comment