Spotřebitelé si žádají výkonné PC

computer

Potřeba vysokého výkonu a dokonalého zážitku je patrně tím motorem, který pohání růst tržeb z prodeje spotřebních PC, zejména pokud jde o herní či prémiová zařízení. Počítače s vysoce výkonnými procesory, vysokou kapacitou RAM a SSD či hybridním pevným diskem přispívají ke stále se zvyšujícímu podílu na prodeji spotřebitelům. Toto jsou zjištění GfK týkající se celosvětového trhu PC.

Poptávka po stolních a přenosných spotřebních PC se v posledních letech ocitla pod tlakem. Počet prodaných desktopů klesl v první polovině 2018 o 14 procent. U přenosných počítačů je situace podobně problematická, jejich prodej v kusech se za stejné období snížil o devět procent. Přestože počet prodaných kusů klesl, stoupající průměrná cena PC dokázala stabilizovat tržby (ve fixních cenách v euro), které celosvětově klesly o 5 procent na 2 miliardy euro za stolní počítače a o čtyři procenta na 13,3 miliardy za přenosné počítače. Na jedné straně nabídka a dostupnost komponent vedla v loňském roce ke zvýšení cen. Na druhé straně poptávka po výkonnějších a elegantnějších zařízeních, jež nabízejí vynikající zážitek a kvalitu, ovlivňuje pozitivně vývoj hodnoty.

Jak v případě přenosných, tak v případě stolních počítačů jejich průměrná prodejní cena v první půli roku 2018 znovu stoupla, a sice o pět respektive sedm procent; u přenosných PC dosáhla 602 euro a u desktopů 527 euro. Díky zvýšení průměrných cen jiných než herních počítačů a díky stoupajícímu podílu herních počítačů tento trend ještě posílil.

Otázka výkonu

Pavlin Lazarov, expert GfK na IT odvětví poznamenává: „Hlavním faktorem pro stabilizaci a zvýšení obratu u spotřebních PC je touha zákazníků po co nejvyšším výkonu. Přestože se životní cyklus PC může prodloužit, neboť na nahrazování starších počítačů má velký vliv boom chytrých telefonů, očekává se, že faktor výkonu PC, často doprovázený atraktivním designem, bude mít i nadále pozitivní vliv na růst obratu. Díky tomu se ‘prémiovost’ začíná považovat za faktor vlivu.“

Tržby za mobilní PC se špičkovými procesory vzrostly během prvních šesti měsíců roku 2018 o dvě procenta, což představuje téměř dvě třetiny obratu. Tento nárůst přinesly především vysoce výkonné herní notebooky, u nichž tržby v první půli roku 2018 vzrostly v porovnání se stejným obdobím roku 2017 o 32 procent. Z regionálního hlediska zajistila západní Evropa a asijsko-pacifický region v první polovině roku 2018 37 respektive 36 procent z celkového obratu vysoce výkonných herních notebooků.

Podíl tržeb za desktopy se špičkovými procesory dosáhl ve stejném období téměř 60 procent poté, kdy byl zaznamenán dynamický nárůst hodnoty přes 26 procent za herní a tři procenta za jiné než herní PC. Rovněž operační paměť (RAM) přispěla k uvedeným výsledkům. Modely počítačů vybavené alespoň 8GB RAM vygenerovaly přes 61 procent obratu z prodeje přenosných i stolních počítačů.

K uvedenému růstu přispěly také hybridní pevné disky, jež spojují kapacitu plotnového pevného disku a SSD. V prvním pololetí 2018 představovaly stolní počítače s hybridním pevným diskem téměř jednu třetinu obratu z prodeje desktopů, zatímco počítače s úložnou kapacitou přes 1000 GB přispěly 68 procenty k obratu z prodeje spotřebních PC.

Jiné než herní přenosné počítače s SSD dále posouvaly vývoj směrem k (ultra) tenkým notebookům. Čtyři z deseti zařízení prodaných během ledna až června 2018 bylo vybaveno SSD, přičemž hodnota jejich prodejů představovala polovinu z celkového obratu za prodej jiných než herních přenosných počítačů.

Světlo na konci tunelu: rozvíjející se trhy

Po období výkyvů a nestability začaly země s rozvíjející se ekonomikou znovu přispívat k růstu trhu PC. Vývoj stolních počítačů pozitivním směrem posouvala především střední Evropa (+9 procent) a SNS (+4 procenta), zatímco hnací silou růstu mobilních PC byly SNS (+18 procent) a Latinská Amerika (+14 procent). Z hlediska jednotlivých zemí se o pozitivní vývoj trhu přenosných PC zasloužily Argentina a Brazílie. Současně pak v rámci SNS to bylo Rusko, Ukrajina a Kazachstán, jež zajistily růst prodejů přenosných PC mezi 19 procenty a 36 procenty, přičemž Ukrajina dosáhla zvýšení tržeb o více než 64 procenta také v prodeji desktopů.

Přestože asijsko-pacifický region celkově vykazoval u osobních počítačů negativní trend, zejména v důsledku propadu v Číně, několik jiných zemí celkovou situaci vyrovnalo. Indonésie výrazně rostla jak v kategorii přenosných, tak i stolních počítačů, zatímco Thajsko, Filipíny a Indie přispěly k dynamickému vývoji na trhu přenosných PC.

Ať je to jako ve skutečnosti: virtuální realita

V segmentu herních PC má pro požitek ze hry zásadní význam rychlost a spolehlivost sítě. Tlak na kvalitu domácí sítě, zejména bezdrátové, se zvyšuje rovněž kvůli požadavkům, jež na ni klade technologie virtuální reality. Tržby za brýle pro virtuální realitu na PC zaznamenaly v 10 zemích EU a v Rusku dvojciferný růst a dosáhly v první polovině roku 2018 hodnoty přes 20 milionů euro, přičemž hlavními trhy byly Německo, Velká Británie a Francie. Průmysl PC prosazuje téma virtuální reality i nadále, neboť komponenty pro VR i počítače s VR nabízí ve stále větší šíři. Jakmile budou na trh uvedeny bezdrátové autonomní brýle pro virtuální realitu, zájem o VR produkty a zážitky by mohl dostat nový impuls.

Související články

Leave a Comment