Infor uzavřel dohodu o prodeji své divize EAM společnosti Hexagon AB

Hexagon website

Společnost Infor oznámila, že uzavřela dohodu o prodeji své obchodní jednotky EAM (Enterprise Asset Management) společnosti Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), globálnímu lídrovi v oblasti řešení digitální reality. Cena transakce činí přibližně 2,75 miliardy USD a zahrnuje podíl hotovosti a akcií. Firmy navíc vytvoří strategické partnerství s cílem lepšího poskytování služeb společným zákazníkům. Entity zůstanou až do dokončení transakce, která podléhá schválení regulačních orgánů, oddělené.

Společnosti Infor a Koch Equity Development, dceřiné společnosti Koch Industries, zároveň budují strategické vztahy se společností Hexagon. V důsledku transakce bude mít společnost Koch rovněž vlastnický podíl ve společnosti Hexagon a hlavní akcionář společnosti Hexagon, společnost MSAB, má v úmyslu navrhnout Bretta Watsona, prezidenta společnosti Koch Equity Development, nominačnímu výboru společnosti Hexagon ke vstupu do představenstva, jakmile to bude možné po uzavření transakce.

S tím, jak se trh EAM vyvíjí od tradiční správy majetku k řízení výkonnosti majetku (APM), zákazníci vyžadují komplexnější řešení pro řízení celého životního cyklu svých aktiv – od fáze návrhu/budování až po fázi provozu.

Prodej a strategické partnerství umožní společnosti Infor:

  • kombinovat svou špičkovou technologii EAM s řešeními digitální reality společnosti Hexagon – včetně technologií senzorů, softwaru a autonomních technologií – a dosáhnout tak vyšší hodnoty pro zákazníky;
  • dále se soustředit na svou strategii dodávat cloudové ERP sady (Enterprise Resource Planning) specifické pro daná odvětví (CloudSuites), které zákazníkům poskytnou trvalou provozní výhodu, a pomohou udržet si dlouhodobou pozici na trhu.

Zákazníky řešení Infor EAM a řešení Hexagon v oblasti výkonnosti podnikových projektů a průmyslových zařízení je již několik společností skupiny Koch. Za účelem zvýšení hodnoty pro společnosti Koch napříč celým životním cyklem jejich výrobních aktiv – od počátečního návrhu až po každodenní provoz – podepsaly Koch a Hexagon memorandum s cílem dále rozšířit využití řešení Infor EAM a Hexagon.

Řešení EAM poskytují základ pro digitální inovace v odvětvích náročných na majetek, kde digitální realita nebo digitální dvojčata poskytují jediný zdroj pravdy a úplný přehled o neustále se měnících situacích. Zákazníci z oblasti výroby, energetiky, zařízení, dopravy a dalších využívají Infor EAM k monitorování, sledování a získávání co nejvyšší hodnoty ze svých aktiv a zároveň ke snižování rizik spojených s provozními odstávkami a zbytečnými, neplánovanými náklady.

Divize EAM společnosti Infor a jejích přibližně 500 zaměstnanců rozmístěných po celém světě bude fungovat jako součást segmentu Industrial Enterprise Solutions společnosti Hexagon, ale bude sloužit všem podnikům Hexagon zaměřeným na ekosystémy s intenzivním využíváním aktiv, jako jsou výroba, průmyslová zařízení, doly, farmy, autonomní mobilita, budovy, infrastruktura, municipality a státy a obrana. Infor zahájí proces přechodu ohledně této transakce v kontaktu se svými zaměstnanci a jejich zástupci v souladu s příslušnými právními předpisy.

V rámci transakce působily Goldman Sachs & Co. LLC a Rothschild, Inc. jako finanční poradci a Jones Day jako právní poradce společností Infor a Koch.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment