Arrow je nejlepší strategický distributor společnosti Check Point

ArrowSphere

Arrow Electronics obdržel od společnosti Check Point Software Technologies, předního světového výrobce bezpečnostních řešení, cenu pro nejlepšího strategického distributora roku („Best Strategic Distributor of the Year“). Cena byla společnosti Arrow předána na výroční konferenci Check Point CPX 360 Cyber Security Summit konané v únoru 2020 ve Vídni.

Udělením ceny společnost Check Point ocenila vynikající obchodní výsledky společnosti Arrow v roce 2019 a těsnou návaznost jejích obchodních aktivit na strategii společnosti CheckPoint. Konference CPX 360, kterou pořádá Check Point každoročně pro své nejvýznamnější zákazníky a partnery, se věnuje závažným současným – a budoucím – problémům v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem je pomoci organizacím libovolné velikosti s budováním efektivních bezpečnostních strategií, které by zabránily aktuálním sofistikovaným kybernetickým hrozbám v negativních dopadech na podnikání a fungování organizací.

„Nedávno jsme do naší platformy ArrowSphere, která představuje první cloudové tržiště na světě, přidali IaaS řešení Check Point CloudGuard. Nyní můžeme s hrdostí ohlásit dosažení dalšího milníku, kterým je právě toto významné ocenění,“ řekl Nicholas Bannister, obchodní ředitel Arrow ECS pro sítě a bezpečnost v regionu EMEA. „Těší nás, že díky přístupu k programu manažovaných služeb Check Point prostřednictvím platformy ArrowSphere poskytneme evropskému distribučnímu kanálu ještě širší nabídku sofistikovaných řešení pro kybernetickou bezpečnost.“

„Toto ocenění je výrazem uznání vynikajících výsledků společnosti Arrow v oblasti distribuce s přidanou hodnotou a její podpory strategie společnosti Check Point, která jí umožnila za minulý rok výrazně překonat stanovené obchodní cíle,“ řekl Olivier Huck, ředitel pro evropskou distribuci ve společnosti Check Point. „Tým Arrow disponuje vynikající znalostí našich bezpečnostních technologií CloudGuard, jak ukázala i hladká integrace technologie CloudGuard a platformy ArrowSphere, a je mimořádně aktivní ve zvyšování povědomí uživatelů o výhodách tohoto řešení a v šíření svých znalostí mezi autorizovanými prodejci. Výrazně tím napomáhá akceleraci obchodního růstu v rámci celé síti prodejců. Je skutečně velmi cenným partnerem.“

Související články

Leave a Comment