Arrow a Synopsys podepsaly panevropskou distribuční smlouvu

Black Duck

Globální technologický dodavatel Arrow Electronics podepsal celoevropskou distribuční smlouvu se společností Synopsys, Inc., na jejímž základě bude dodávat rozsáhlé portfolio produktů Synopsys Software Integrity Group zaměřené na řešení pro testování aplikační bezpečnosti obchodním partnerům v zemích Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA).

Arrow a Synopsys umožní zákazníkům zdokonalit bezpečnost jejich softwarových produktů, a to prostřednictvím integrace portfolia špičkových produktů Synopsys pro bezpečnost aplikací (AppSec). Arrow bude distribuovat a dodávat společná Synopsys řešení a služby, integrovat je do vývojových procesů DevSecOps a pomůže tak zajistit optimální zákaznickou zkušenost. Podpoří tím také projekty zaměřené na efektivnější pořizování, realizaci dokonalejší bezpečnosti, migraci do cloudu a digitální transformaci.

Obchodní partneři zapojení v síti Arrow nyní budou mít možnost prodávat řešení z portfolia Synopsys, konkrétně:

  • Coverity – rychlé přesné a vysoce škálovatelné řešení pro statickou analýzu kódu, které pomáhá vývojovým a bezpečnostním týmům odhalit chyby v kvalitě a bezpečnosti softwaru již v rané fázi životního cyklu vývoje, sledovat a spravovat rizika napříč aplikačním portfoliem a zajistit shodu s bezpečnostními a programovacími standardy.
  • Black Duck – řešení pro analýzu složení softwaru (SCA), které týmům pomáhá spravovat rizika související s bezpečností, kvalitou a shodou vyplývající z použití open-source softwarů nebo softwarů jiných dodavatelů ve vlastních aplikacích a kontejnerech.
  • WhiteHat Dynamic – řešení rychle a přesně identifikuje zranitelnosti ve webových stránkách a aplikacích, přičemž má rozsah a výkon, které organizace potřebují k identifikaci bezpečnostních rizik napříč celým aplikačním portfoliem.
  • Polaris Software Integrity Platform – integrované cloudové řešení pro testování bezpečnosti aplikací optimalizované pro potřeby vývojářských a DevSecOps týmů se schopnostmi SAAS (software-as-a-service), které umožňují dynamickou analýzu a analýzu složení softwaru.
  • Code Dx – řešení integruje výsledky testů bezpečnosti aplikace na centrální místo a automatizuje časově nejnáročnější úlohy, čímž výrazně urychluje celý proces testování i nápravy.
  • Defensics – komplexní univerzální a automatizovaný testovací nástroj black box fuzzer, který organizacím umožňuje efektivně odhalovat a napravovat chyby v softwaru.
  • Seeker – nástroj pro interaktivní testování aplikační bezpečnosti, který týmům pomáhá automatizovat testování webové bezpečnosti v rámci návazných procesů DevOps.
  • Code Sight – analytický nástroj na bázi IDE, který provádí statickou analýzu a SCA spolu s doporučeními k nápravě, kterými řeší identifikované zranitelnosti v reálném čas při tvorbě kódu.

 

Společnost Synopsys byla vyhodnocena šestkrát jako „Leader“ (vůdčí společnost) v prestižní analýze Magic Quadrant společnosti Gartner v sekci Testování aplikační bezpečnosti, třikrát jako Leader v hodnocení Forrester Wave v sekci Analýza složení softwaru (SCA) a dvakrát jako „Leader“ v hodnocení Forrester Wave v sekci Statické testování aplikační bezpečnosti.

TZ

Obrázek: Synopsys

Související články

Leave a Comment