Acronis integruje prvky pokročilé bezpečnosti s technologiemi EDR

Acronis Advanced Security + EDR

Acronis oznámil nativní integraci řešení pro pokročilé zabezpečení a ochranu koncových bodů (EDR) ve formě balíčku Advanced Security and Endpoint Detection and Response jako součást MSP platformy Acronis Cyber Cloud. Tato integrace navazuje na zjištění, že tradiční zabezpečení je proti prudkému nárůstu kybernetických útoků řízených umělou inteligencí nedostatečné. V reakci na rostoucí poptávku Acronis uživatelům zajišťuje přístup ke kritickým funkcím EDR bez dodatečných nákladů.

Kombinace různých funkcí kybernetické bezpečnosti vyvolaná rychle rostoucím počtem kybernetických útoků využívajících umělou inteligenci pomůže MSP poskytovatelům posílit obrannou strategii proti vyvíjejícím se hrozbám účinným, a přitom cenově efektivním způsobem. V rychle se měnícím prostředí kybernetické bezpečnosti už EDR není jen výhoda, ale nutná obrana proti každodennímu náporu sofistikovaných kybernetických hrozeb.

Poskytovatelé řízených služeb (MSP) se v minulosti potýkali s problémy spojenými s provozem nesourodé sady bezpečnostních nástrojů, což vedlo ke zvýšené administrativní zátěži, vyšší pravděpodobnosti lidského selhání a celkově zranitelnějšímu prostředí. Acronis tyto kritické body řeší bezproblémovou integrací ochrany koncových bodů (EDR) s řešeními pro správu zařízení a pro zálohování a obnovu.

Acronis„MSP a jejich zákazníci neustále čelí útokům a stále sofistikovanějším hrozbám. Tradiční antimalwarové nabídky zastaraly, a proto MSP potřebují EDR,“ řekl Ezequiel Steiner, ředitel společnosti Acronis. „Chápeme výzvy spojené se zavedením komplexního EDR, zejména pokud jde o náklady, a proto jsme jej přidali bez dodatečných nákladů. Tím umožňujeme MSP partnerům nasadit na všechny jimi spravované koncové body řešení Acronis EDR, které vyniká zejména svým uživatelským prostředím zvyšujícím efektivitu administrátorů a automatizací výrazně snižující počet falešných pozitiv.“

Mezi klíčové vlastnosti a výhody integrovaného řešení Acronis Advanced Security + EDR pro MSP patří:

– Kompletní bezpečnostní řešení: MSP mohou snadno nasadit a zprovoznit komplexní bezpečnostní platformu, která zahrnuje možnosti rychlé obnovy v případě úspěšného útoku. Tento integrovaný přístup zefektivňuje bezpečnostní opatření a poskytuje jednotnou obranu proti moderním hrozbám.

– Ochrana a shoda s předpisy: Řešení umožňuje MSP chránit zákazníky proti moderním hrozbám a snadno splnit požadavky kybernetických předpisů. Díky integrovaným technologiím Acronis mohou partneři posílit svou pozici a zajistit nejvyšší standardy ochrany a dodržování předpisů.

– Větší efektivita: Minimalizace administrativní zátěže s využitím jediné bezpečnostní platformy umožňuje poskytovatelům MSP maximalizovat efektivitu. Snadný přístup zjednodušuje správu, snižuje výskyt chyb a zvyšuje celkovou provozní efektivitu.

Rozvoj nástrojů umělé inteligence (AI) umožnil útočníkům zvýšit sofistikovanost, množství a rychlost útoků. Tato eskalace představuje pro MSP a jejich klienty větší hrozbu, což zdůrazňuje potřebu komplexnějšího a snadno ovladatelné bezpečnostní platformy. Acronis si uvědomuje zásadní význam zabezpečení všech koncových bodů, a proto doporučuje poskytovatelům MSP nasadit EDR na každý koncový bod. Ačkoli se MSP často zaměřují na ochranu pouze kritických bodů, je nutné si uvědomit, že každý koncový bod může sloužit jako vstupní bod pro průnik do sítě. Zabezpečení se musí rozšířit na všechny koncové body, aby bylo zajištěno kompletní řešení kybernetické ochrany.

Integrací řešení Advanced Security a EDR potvrzuje Acronis svou pozici lídra v oblasti zabezpečení nabídkou řešení, která tyto nově vznikající problémy řeší komplexně. Pro více informací o Acronis Cyber Protect Cloud a balíčku Advanced Security + EDR naleznete na https://www.acronis.com/cs-cz/products/cloud/cyber-protect/ resp. https://www.acronis.com/en-us/products/cloud/cyber-protect/security-edr/.

Související články

Leave a Comment