Úřad potrestal kartel distributorů elektroniky Xiaomi, odhalen byl díky leniency programu

základní deska elektronika kartel

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 24 467 000 Kč společnosti Beryko s.r.o. za účast v zakázané dohodě. Původně hrozila této společnosti výrazně vyšší pokuta, byla však snížena zejména díky tomu, že požádal o aplikaci tzv. programu shovívavosti (leniency). Druhému účastníkovi kartelu, společnosti Witty s.r.o., byla díky žádosti o leniency sankce dokonce zcela prominuta, protože protisoutěžní jednání Úřadu nahlásil jako první a umožnil tak kartel odhalit. Rozhodnutí už je pravomocné, neboť proti němu nebyl podán rozklad.

Společnosti Beryko a Witty byly ve sledovaném období hlavními distributory elektroniky značky Xiaomi v České republice (zejména mobilní telefony, chytré hodinky, náramky a jiná chytrá zařízení, další elektroniku a související příslušenství). Uvedené výrobky dodávaly ostatním subdistributorům a maloobchodním prodejcům, a současně také sami působily jako maloobchodní prodejci.

K nezákonnému jednání docházelo od počátku roku 2018 do konce května 2019, kdy spolu představitelé obou společností různými způsoby komunikovali a vzájemně koordinovali nastavení prodejních cen a dalších cenových parametrů (např. výši a dobu trvání slevových akcí), rozdělovali si zákazníky a vyměňovali si citlivé obchodní informace při velkoobchodním a maloobchodním prodeji a distribuci zboží značky Xiaomi na území České republiky.

Svým jednáním uvedení soutěžitelé porušili nejen české, ale také unijní předpisy o hospodářské soutěži, protože jejich jednání bylo způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie.

Úřad získal základní povědomí o této kartelové dohodě díky žádosti o aplikaci leniency od soutěžitele Witty. Společnost Beryko svým nezákonným jednáním následně neumožnila Úřadu plně provést místní šetření v jejích obchodních prostorách, za což jí byla posléze uložena pravomocná pokuta ve výši 22 500 000 korun (podrobnosti zde).

Soutěžiteli Beryko pak hrozila za účast v kartelové dohodě pokuta téměř 60 milionů korun. Následně však i on požádal o leniency, splnil zákonné podmínky pro jeho uplatnění a pokuta mu byla podstatně snížena. Kromě toho Úřad při ukládání pokuty zohlednil, že soutěžitel Beryko zavedl efektivní compliance program a splnil rovněž podmínky pro tzv. narovnání.

Leniency – účast v kartelu lze odčinit

Leniency program je vyšetřovací nástroj používaný soutěžními úřady, který spočívá v tom, že účastník kartelové dohody může dosáhnout odpuštění nebo snížení pokuty, která by mu jinak byla za protisoutěžní jednání uložena. Podmínkou je, že předá soutěžnímu úřadu dosud neznámé informace o existenci a fungování zakázané dohody, které se účastnil. Pouze první z účastníků kartelu, který se přizná, získá plnou imunitu. Ostatní členové kartelu již mohou získat pouze slevu z pokuty (ve výši několika desítek procent), pokud dodají úřadu doposud neznámé informace o nezákonném jednání. Protože pokuty ukládané za protisoutěžní jednání mohou dosáhnout až 10 % z obratu soutěžitele, což jsou v absolutních částkách až desítky či stovky milionů korun, může být „sleva“ získaná díky leniency velice podstatná. Podrobnosti o leniency programu naleznete zde.

TZ

Související články

Leave a Comment