Trvalé licence mají stále svůj význam

Trvalé licence SoftwarePro

SoftwareProMohlo by se zdát, že trh software má svou budoucnost jen v předplatném. Realita je ale trochu jiná. V řadě případů je totiž pro uživatele vlastnictví stálé licence výhodnější – a to nejen z hlediska nákladů na vlastnictví, ale také bezpečnosti. I proto dnes řada firem, ale i soukromých uživatelů, volí kombinaci stálé (on-premise) licence a cloudových služeb. Využívají tak výhody obou světů.

Výrobce software má rozhodování jednoduché. Prodej aplikací formou předplatného pro něj znamená zaručený pravidelný příjem. I proto se v uživatelích snaží většina výrobců vzbudit dojem, že model předplatného je jedinou budoucností prodeje software. Ovšem to, co je výhodné pro výrobce, nemusí být vždy nejvýhodnější pro uživatele. V řadě případů mohou používání software jako služby bránit interní předpisy, nebo dokonce legislativa. Německá spolková republika Hesensko například v loňském roce nedoporučila svým školám využívání kancelářského balíku Office 365. Považuje jej totiž za nebezpečný z pohledu ochrany osobních údajů a směrnice GDPR.

Data pod kontrolou

Ostatně, právě pokud jde o bezpečnost a ochranu osobních údajů, nabízí trvalé licence nezpochybnitelné výhody. Ty ocení zejména firemní uživatelé, které u on-promise licencí mají přehled o tom, kde jsou jejich data uložena, kdo je zpracovává, a také za jakým účelem. Mohou tedy mnohem efektivněji monitorovat soulad se směrnicí GDPR a další legislativou zaměřenou na ochranu osobních údajů. Interní procesy je totiž možné kontrolovat mnohem snadněji, než v okamžiku, kdy se s daty pracuje výhradně ve veřejném cloudu.

To ale pochopitelně neznamená, že bychom se museli zcela vzdát cloudových služeb nebo software formou předplatného. I tento model může být totiž v určitých situacích výhodnější, než čistě on-promise řešení. Mnoho firem proto volí kombinaci trvalých licencí a předplatného tam, kde to dává smysl. Abychom zůstali u kancelářského balíku, jde například o kombinaci trvalé licence Microsoft Office a cloudových služeb jako OneDrive, SharePoint či e-mailová schránka Exchange, u kterých předplatné dává smysl.

Nezpochybnitelnou výhodou trvalých licencí je i možnost jejich druhotného nákupu, resp. prodeje. I když o tom celá řada firem ještě neví, možnost koupit použitý software, či chcete-li software z druhé ruky, je zcela legální. Trvalé licence je pak možné pořídit za výrazně nižší ceny a přitom se není potřeba obávat nedostupnosti aktualizací – všechny práva na aktualizace a opravy se převádí na nového majitele společně s licencí. Když zkombinujeme druhotnou licenci s on-line službami, získáváme za skvělou cenu vlastně to nejlepší z obou světů – on-premise i cloudového.

Nové funkce pomaleji, ale přece

Jednou z tradičních vějiček, které výrobci uživatelům při lákání na předplatné předkládají, jsou pravidelné aktualizace. Často tvrdí, že některé funkce budou k dispozici právě jen uživatelům s předplatným a pro trvalé licence nebudou k dispozici. V praxi ale obvykle, dříve či později, uvolní nové možnosti i pro trvalé licence. Dobrým příkladem je právě zmíněný kancelářský balík Office 365. Celá řada funkcí, které byly ještě před rokem exkluzivně vyhrazeny právě pro něj, již prostřednictvím aktualizací přibyla také v trvalé licenci Microsoft Office. Majitelé on-premise řešení se tak někdy k nejnovějším funkcím dostávají s určitým zpožděním, nakonec o ně ale ochuzeni nejsou.

Jen málokterý výrobce se totiž odhodlá k úplnému ukončení podpory. Přes hlasité deklarace o jejím ukončení k určitému datu, dojde totiž v tichosti k prodloužení o několik měsíců, či spíše let. Nakonec i stařičké Windows XP, se dočkaly bezpečnostních záplat, ačkoli Microsoft prohlašoval, že už s podporou této verze skoncoval. Podobný osud mají i některé verze Windows 10. I pro ně měla již podpora skončit 14. dubna, termín byl ale odsunut. Skutečné důvody tohoto „otálení“ můžeme pouze hádat. Nechal se výrobce obměkčit “nátlakem” trhu? Spočívá břemeno v představě, že značná část trhu bude i nadále používat produkt, u kterého hrozí reálné rizika z používání ve formě kybernetických útoků? Jestli jsou důvody etické, morální anebo čistě praktické, nakonec nemalá část trvalých licencí dostává podporu, ještě dlouho po oficiálním ukončení jejich životnosti.

Ideální je udržovat rovnováhu

Ukazuje se, že z pohledu uživatele je taková kombinace nejvýhodnějším řešením. Výrobci s propojením předplatného a on-premise řešení obvykle počítají a jejich produkty spolu bezproblémově spolupracují – přístup k úložišti OneDrive je již dlouhou dobu integrální součástí Microsoft Office a uživatel téměř nepozná rozdíl, jestli ukládá své soubory do cloudu, nebo na lokální disk.

Jakkoli nabízí model prodeje software jako služby nezpochybnitelné výhody, určitě není jedinou cestou. Rozhodně existují společnosti, pro které je právě předplatné z hlediska fungování jednoznačně výhodnější. Nikdy to ale nebude platit o všech. Při výběru je proto vhodné zvážit, pokud možno, všechny možnosti, nebát se zvolit kombinaci obou variant (on-premise i cloud) a v každém případě, vzhledem k současným trendům, zvážit také nákup druhotných licencí u ověřeného dodavatele.

Související články

Leave a Comment