Rozhovor: Trendy v oblasti IT stojanů

Schneider Electric IT rack rozhovor

Jakým směrem se vyvíjí racky a související technologie jsme se zeptali Pavla Blahuta ze společnosti Schneider Electric.

Jaké jsou novinky nebo trendy v oblasti datových center z úhlu pohledu technologie rack?

Pokud jde o technologie IT stojanů tzv. racků, mezi nové trendy v oblasti datových center patří:

Pavel Blahut, Product Application Leader – Solutions, Schneider Electric
Pavel Blahut, Product Application Leader – Solutions, Schneider Electric

1. Výpočetní technika s vysokou hustotou: S rostoucí poptávkou po vysoce výkonných počítačích roste potřeba stojanů, které mohou pojmout výpočetní zařízení s vysokou hustotou. Technologie IT stojanů se vyvíjí, aby tuto poptávku uspokojila, a nabízí konstrukce, které umožňují účinnější chlazení a distribuci energie.

2. Inteligentní vybavení racků: Rackové řešení se také stává stále inteligentnější, a to díky zařízením, která mohou monitorovat a řídit spotřebu energie, teplotu, vlhkost a další faktory prostředí. To umožňuje organizacím optimalizovat provoz datových center a zlepšit jejich provozuschopnost.

3. Racky OCP (Open Compute Project) jsou typem IT racků, které byly navrženy a optimalizovány speciálně pro použití v datových centrech postavených podle specifikací Open Compute Project. Open Compute Project je iniciativa, kterou v roce 2011 zahájila společnost Facebook s cílem navrhnout a vybudovat efektivnější, škálovatelnější a udržitelnější infrastrukturu datových center.

Racky OCP mají obvykle řadu jedinečných vlastností, které je odlišují od tradičních IT racků. Mezi tyto vlastnosti patří otevřený design, technika s vysokou výkonovou hustotou, standardizované komponenty, zjednodušená kabeláž.

Celkově jsou stojany OCP navrženy tak, aby byly efektivnější, flexibilnější a škálovatelnější než tradiční IT stojany. Jsou optimalizovány pro použití v datových centrech, která jsou postavena podle specifikací Open Compute Project, a obvykle je používají organizace, které se snaží snížit náklady, zvýšit efektivitu a optimalizovat provoz svých datových center.

4. Kapalinové chlazení celých IT Racků – Kapalinové chlazení IT stojanů je v odvětví datových center rostoucím trendem, protože provozovatelé datových center hledají způsoby, jak zvýšit efektivitu, snížit náklady na energii a zvýšit hustotu výpočetní kapacity.

Datová centra tradičně používají k odvádění tepla generovaného IT zařízením vzduchové chlazení. S rostoucím výkonem IT vybavení a hustotou datových center se však chlazení vzduchem stalo méně efektivním a méně účinným.

Kapalinové chlazení má oproti chlazení vzduchem několik výhod. Za prvé, kapalina dokáže absorbovat a odvádět teplo účinněji než vzduch, což znamená, že kapalinou chlazená IT zařízení mohou pracovat při vyšších hustotách výkonu než zařízení chlazená vzduchem. To může datovým centrům pomoci vměstnat více výpočetního výkonu do menšího prostoru, což může být důležité zejména v hustě obydlených městských prostředích, kde jsou nemovitosti drahé.

Kapalinové chlazení může být navíc energeticky účinnější než chlazení vzduchem. Kapalinou chlazené IT vybavení potřebuje k odvádění tepla méně energie, což může pomoci snížit náklady na energii a emise uhlíku. Některé systémy kapalinového chlazení mohou také využívat odpadní teplo z IT zařízení k vytápění budov nebo dodávce teplé vody, což dále zvyšuje energetickou účinnost.

Pro IT stojany je k dispozici několik různých typů kapalinových chladicích systémů, včetně systémů přímého chlazení čipů, ponorných systémů a systémů s výměníkem tepla na zadních dveřích. Každý z těchto systémů má své jedinečné výhody a nevýhody a výběr systému závisí na řadě faktorů, včetně používaného IT vybavení, hustoty výkonu datového centra a dostupné infrastruktury.

Celkově je kapalinové chlazení IT rozvaděčů rostoucím trendem, který nabízí několik výhod oproti tradičnímu vzduchovému chlazení. Vzhledem k tomu, že se datová centra dále vyvíjejí a jsou stále hustěji zaplněna, kapalinové chlazení se pravděpodobně stane stále důležitější technologií pro řízení tepla a zvyšování účinnosti.

Kam směřují tyto technologie do budoucnosti?

V budoucnu se očekává, že se technologie rack bude nadále vyvíjet, aby vyhovovala měnícím se potřebám odvětví datových center. Některé z oblastí, v nichž se očekává pokrok technologie IT stojanů, zahrnují:

– Větší efektivitu: Očekává se, že technologie rack bude dále přispívat ke zvyšování efektivity datového centra, a to díky konstrukcím, které minimalizují spotřebu energie a sníží požadavky na chlazení.

– Integraci s dalšími technologiemi: Očekává se, že technologie rack se bude více integrovat s dalšími technologiemi, jako je umělá inteligence v rámci software DCIM (Data Center Infrastructure Management), strojové učení a internet věcí (IoT), a umožní tak inteligentnější a automatizovanější provoz datových center.

Navazují na rack technologie také jiná řešení, která doplňují služby nebo produkty od APC nebo Schneider Electric?

APC logoProdukty APC, což je značka společnosti Schneider Electric, nabízí řadu řešení týkajících se IT rozvaděčů. Kromě technologie rack patří mezi další řešení související s IT stojany, která společnost APC nabízí, například:

– Napájecí distribuční jednotky (PDU): Společnost APC nabízí řadu jednotek PDU, které lze použít ve spojení s IT stojany. Tyto jednotky PDU zajišťují spolehlivou distribuci energie pro IT zařízení namontovaná v racku a mnoho modelů nabízí pokročilé funkce, jako je vzdálená správa a monitorování.

– Monitorování prostředí: Společnost APC nabízí také řešení pro monitorování prostředí, která lze použít ke sledování teploty, vlhkosti a dalších faktorů prostředí v datovém centru. Tato řešení lze integrovat s IT stojany a získat tak komplexní přehled o prostředí datového centra.

– Fyzické zabezpečení: Společnost APC nabízí řešení fyzického zabezpečení, která lze použít k ochraně IT racků a zařízení v nich umístěných. Tato řešení zahrnují skříně racků s uzamykatelnými dveřmi a dalšími bezpečnostními prvky a také softwarová řešení pro správu přístupu k rackům a sledování zařízení.

– Správa kabelů: Správná správa kabelů je důležitá pro udržení čistoty a pořádku v datovém centru. Společnost APC nabízí řadu řešení pro správu kabelů, včetně vertikálních a horizontálních kabelových manažerů, která pomáhají zajistit správné vedení a organizaci kabelů v IT stojanech.

– Chlazení: APC nabízí celou řadu chladicích řešení, která lze použít k udržení správné teploty v IT stojanech. Tato řešení zahrnují systémy pro zadržování vzduchu, chladicí jednotky v řadách a další chladicí technologie, které lze integrovat do IT racků a zajistit tak účinné a efektivní chlazení.

Schneider Electric logoSpolečnost Schneider Electric nabízí také širokou škálu řešení pro distribuci elektrické energie v datových centrech, včetně elektroměrů, jističů, přípojnic a dalších komponent. Zde je stručný přehled některých klíčových produktů z portfolia:

– Elektroměry: Schneider Electric nabízí řadu elektroměrů, které lze použít k monitorování spotřeby energie a sledování spotřeby energie v datových centrech. Tyto měřiče lze instalovat na různých místech rozvodného systému a mohou poskytovat údaje o spotřebě energie a dalších ukazatelích v reálném čase.

– Jističe: Schneider Electric nabízí řadu jističů, které jsou určeny pro použití v datových centrech. Tyto jističe jsou k dispozici v různých velikostech a konfiguracích a lze je použít k ochraně před přetížením a jinými elektrickými poruchami.

– Přípojnice: Schneider Electric nabízí řadu přípojnic, které lze použít pro rozvod elektrické energie v datových centrech. Tyto přípojnice jsou k dispozici v různých velikostech a konfiguracích a lze je přizpůsobit specifickým požadavkům datových center.

– Automatické přenosové spínače: Schneider Electric nabízí řadu automatických přepínačů, které lze použít k přenosu napájení mezi různými zdroji v případě výpadku napájení nebo jiného narušení. Tyto přepínače jsou k dispozici v různých velikostech a konfiguracích a lze je použít k zajištění toho, aby kritická IT zařízení zůstala napájena i během výpadku.

– Napájecí distribuční jednotky (PDU): Schneider Electric nabízí širokou škálu jednotek PDU, které lze použít k distribuci napájení IT zařízení v datových centrech. Tyto jednotky PDU jsou k dispozici v základních i inteligentních konfiguracích a lze je přizpůsobit specifickým požadavkům datového centra.

Celkově lze říci, že portfolio distribučních jednotek Schneider Electric pro datová centra zahrnuje širokou škálu produktů, které lze použít k monitorování a řízení spotřeby energie, ochraně před elektrickými poruchami a distribuci energie do IT zařízení. Tato řešení jsou navržena tak, aby byla flexibilní a škálovatelná, a lze je přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých datových center.

Související články

Leave a Comment