Rozhovor: Edge computing

Schneider Electric Easy Micro Data Center C-Series and S-Series

Přinášíme další část ze série rozhovorů s Lukášem Votrubcem ze společnosti Schneider Electric, nyní na téma Edge computing.

Dobrý den Lukáši v minulém rozhovoru jsme nakousli téma Edge computing. Představte nám nyní detailněji jednotlivé řady či produkty, které se pod tímto názvem/tématem skrývají.

Edge Computing je o zpracování a využití dat v konkrétním místě u zařízení. Naše řešení infrastruktury pomáhá zákazníkům rychle navyšovat jejich kapacitu IT. Ať už se jedná o malé řešení mikro datového centra 6U až 42U či střední a velká datová centra. Jednotlivé části APC logojako IT rozvaděče, záložní zdroje napětí, inteligentní distribuce energie, chlazení, monitoring prostředí a software EcoStruxure IT pomáhají zkrátit dobu implementace, zvyšovat účinnost, zabezpečení systému a udržitelnost. Unikátní EcoStruxure IT nabízí proaktivní dohled a správu non-IT infrastruktury pro oblast Edge computing, lokální serverovny a datová centra. Jedná se o novou generaci dohledových nástrojů, která je provozována v prostředí cloudu, a využívá proto všech výhod takové koncepce řešení, mezi které patří například umělá inteligence, proaktivní analýzy, možnosti vyhodnocení stavu připojených zařízení, vzdálený přístup a dále provázanosti na další zdroje a služby výrobce.

Schneider Electric datová centra Modely IP a NEMA

Jak plánujete v budoucnosti rozvíjet toto portfolio produktů?

Neustále se naše portfolio rozšiřuje. Nabízíme řešení do různých typů prostředí, nejenom IT, zdravotnictví, ale i do prostředí průmyslu. Pro náročné vnitřní prostředí nabízíme nyní novou řadu rozvaděčů označení R, které nabízí krytí IP 54 a 66 v různých variantách modelů, které můžeme zákazníkům dle jejich přání vybavit dalšími doplňky. Tím jak je Edge computing, Internet věcí nebo také Průmysl 4.0 stále více zaváděn do provozů, zvyšuje se poptávka po těchto řešeních. Spolupracujeme s předními společnostmi jako jsou Dell, HP Enterprise, atd. a vyvíjíme společně pro zákazníky odolná řešení.

Jaké máte k tomu technické zázemí? Tým lidí, techniků atp.

Schneider Electric logoVyužíváme výhod velké globální korporace a kapacitu lokálního obchodního zastoupení včetně technické podpory a servisního oddělení. Na druhou stranu máme výrobní kapacitu a vývojová střediska po celém světě. Díky tomu jsme průkopníkem v celé řadě oblastí a globálním lídrem v efektivním hospodaření s energiemi.

Jsou nějaké novinky v této oblasti?

APC by Schneider Electric se zavázalo k publikování rozsáhlých a spolehlivých informací o environmentálních dopadech našich výrobků. Prostřednictvím naší ekologické značky Green Premium nabízí APC by Schneider Electric nástroj pomáhající zákazníkům při výpočtu uhlíkové stopy, přípravě a zajištění dodržování všech nařízení upravujících používání nebezpečných látek, zajištění všech potřebných informací pro vývoj ekologického řešení a snížení nákladů na konec životního cyklu produktu prostřednictvím optimalizace jeho recyklovatelnosti. V současnosti pochází 85 % výnosů z výrobků APC nesoucích značku Green Premium. Definice této jedinečné ekologické značky, její jasně stanovená pravidla i veškeré ekologické informace jsou k dispozici on-line a jsou hodnoceny podle mezinárodních norem.

Související články

Leave a Comment