Jak efektivně nakupovat software?

nakup licence softwarepro
Patrik Sodoma
Patrik Sodoma, SoftwarePro

Rozhovor s Patrikem Sodomou ze společnosti SoftwarePro.

Jakou vidíte možnost úspory na softwarových produktech v této nelehké době?

V dnešní době na hraně uvolňování bezpečnostních pravidel, ale hlavně na startu zavádění úsporných opatření většiny organizací se předpokládá, že firmy a státní instituce budou šetřit, nebo hledat nějakou možnost snížení nákladů. Bude taky nesmírně důležité, jak se v této disciplíně bude vyvíjet trh pro jejich klíčové partnery – prodejce, dodavatele a resellery.

Kdo firmám a úřadům pomůže se ve spleti možných forem licencování vyznat?

Efektivní nákup softwaru je téma pro všechny zúčastněné strany. Jako první krok by měla být na pořadu dne nějaká forma auditu nebo kontroly výdajů, aby mohli firmy zjistit, kde mohou finance ušetřit. Zde vidíme velkou možnost pro resellery, kteří jim mohou vyjít vstříc a nabídnout jim audit softwarových licencí, které jsou zajímavou položkou v pravidelných měsíčních nebo ročních nákladech každé moderní společnosti. Audit může být velice zjednodušenou formou proveden na úrovni konzultace se zákazníkem, anebo se partneři mohou obrátit na nás a zákazníka provedeme profesionálním hloubkovým auditem.

IT správci mají možnost v rámci auditu také zjistit v jakém stavu jsou přebytečné licence a pokud mají nějakou cenu na trhu, nabídnout je k odkupu a získat tak část prostředků zpět.

SoftwareProJak tedy vypadá typický průběh “životní cesty” licence?

Zde se zamysleme se nad ideálním scénářem životního cyklu softwarové licence:

  • Firma A nakoupí nové licence
  • Po nějakém čase tyto licence již nepotřebuje (snižování počtu zaměstnanců / částečný přechod do cloudu)
  • Obchodník licence vykoupí a nabídne k dalšímu prodeji
  • Firma B tyto licence pořídí jako druhotné (např. 1-2 roky po jejich uvedení na trh) s úsporou
  • Licence jsou využívány po celou dobu jejich podpory od výrobce – v ideálním případě, pokud Firma B plánuje upgrade licencí na novější v předstihu, může opět odprodat licence zpět obchodníkovi (před koncem životního cyklu, pokud jsou pořád podporované výrobcem) a získat tak ještě pořád zpět alespoň část vynaložených prostředků.

Připadá vám to jako smysluplný příběh?

Ano připadá ale jaká je reálná situace v ČR?

Vzhledem k tomu, že takovýto „koloběh“ podporuje ekonomiku i pozitivně ovlivňuje technologický rozvoj a možnosti firem, jak co nejefektivněji nakládat se svým rozpočtem na software, rozhodují se, nebo v blízké budoucnosti zvažují nákup druhotných licencí, na základě našich interních čísel, až dvě třetiny českých firem.

Jaké je na závěr vaše doporučení pro resellery?

Nebraňte se alternativním možnostem nabytí potřebného softwaru, ale svého obchodního partnera si důkladně prověřte. Svým zákazníkům můžete v konečném důsledku ušetřit nemalé peníze a před jistě tak získáte i konkurenční výhodu. Vždy je dobré, když má zákazník na výběr.

Pokud hledáte spolehlivého partnera pro licencování produktů Microsoft, naše dveře jsou otevřené. Audit, nové licence, druhotné licence i předplatné – vše pod jednou střechou.

licence softwarepro

Související články

Leave a Comment