Dell Technologies přichází s podporou pro partnery

channel services helpdesk

Společnost Dell Technologies se rozhodla nabídnout svým partnerům finanční úlevu a pomoci jim tak rozvíjet schopnosti a pracovat na získávání zakázek do budoucna. Díky této podpoře mohou oni podporovat své zákazníky.

Financování, cash flow a likvidita hrají důležitou roli v každém plánu na zajištění obchodní kontinuity. Řada partnerů Dell Technologies může v tomto ohledu potřebovat pomoc při snaze obsluhovat zákazníky a zachovávat produktivitu zaměstnanců i v tomto složitém období.

Jak finanční podpora partnerů Dell Technologies vypadá

  • Partner může získat vyplacení jednorázového peněžního příspěvku ve výši až 50 % aktuálního zůstatku partnerského Fondu pro rozvoj trhu (MDF) a Fondu pro obchodní rozvoj (BDF) pro účely financování budoucích marketingových aktivit. Partneři mohou o příspěvek žádat kdykoli od 13. dubna do 20. června 2020. Po schválení žádosti obdrží partner okamžitou přímou platbu, která uvolní cash flow a nabídne potřebnou flexibilitu. Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách programu MDF/BDF. · Poskytovatelé řešení mohou až do 31. května 2020 bezplatně využít školení Services Deployment pro Unity XT, VxRail a DP4400. Mohou tak i v této době pokračovat v rozvíjení svých odborných schopností.
  • Jsou zavedeny také nové cenové nabídky pro celé týmy, aby bylo školení pro partnery Dell Technologies dostupnější.
  • Pro distributory se ruší cíl růstu u klientských řešení na 1. pololetí fiskálního roku 2021 a zvyšují se základní sazby pro lepší předvídatelnost výnosů.
  • Dell Technologies prodlužuje platnost nevyužitých získaných fondů MDF a BDF, které by vypršely mezi březnem a 24. červnem 2020.

Finanční služby Dell a podpora růstu zákazníků a partnerů v hodnotě 8,5 miliardy dolarů

Finanční služby Dell (DFS) již 22 let patří mezi přední poskytovatele platebních řešení v oboru technologií. Ve fiskálním roce 2020 objem prostředků poskytnutých DFS meziročně vzrostl o 16 % na 8,5 miliardy dolarů. Mimoto již více než 14 let Dell Technologies svým zákazníkům a distribučním partnerům poskytuje flexibilní řešení založená na modelu spotřeby. Hodnota aktiv spravovaných v rámci nabídky financování podle spotřeby dnes přesahuje 3,5 miliardy dolarů.

Zákazníci potřebují technologie právě nyní, ale řada z nich zároveň potřebuje větší flexibilitu při úhradě a partneři mohou potřebovat pomoc s řízením cash flow nebo úvěrovými riziky koncových uživatelů. Vedle stávající široké nabídky platebních řešení DFS proto Dell Technologies nabízí v regionu EMEA i níže uvedené možnosti*. Každé řešení lze plně přizpůsobit potřebám zákazníků včetně odloženého splátkového kalendáře a nulových počátečních nákladů kvůli uchování kapitálu.

  • Snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 1,5 % p.a., aby se snížily akviziční náklady a zvýšila kupní síla.
  • Bezprecedentní 0% úrok na 2 a 3leté financování nákupů Dell EMC infrastruktury. K tomu navíc možnost odkladu platby projektu o 3 až 6 měsíců, pro snazší řízení cash flow. U VDI a vybraných úložišť je možnost odkladu plateb o 6 měsíců.
  • Větší pružnost při posuzování oprávněnosti žádostí, aby mohlo více zákazníků dosáhnout na nabídky (podléhá schválení poskytovatelem úvěru).
  • Zavedení dočasně krátkodobých platebních řešení (6 nebo 12 měsíců), aby Dell Technologies zákazníkům umožnila rozvíjet jejich IT.

Související články

Leave a Comment