AOC nově nabízí kancelářské monitory s certifikací TCO Certified 9. generace

AOC monitory TCO Certified 9. generace

Společnost AOC oznámila, že se stala jedním z prvních výrobců monitorů, který získal certifikaci TCO Certified 9. generace. Certifikace TCO Certified 9. generace pro displeje byla oznámena teprve nedávno, 1. prosince 2021. S 34 modely monitorů zaměřených na podnikání s certifikací TCO Certified 9. generace má AOC třetí největší portfolio monitorů na současném trhu akreditovaných tímto označením. Modely AOC s certifikací TCO Certified 9. generace nabízejí úhlopříčky od 22″ do 34″ a rozlišení od Full HD až po 4K, což umožňuje uživatelům s mnoha různými požadavky činit udržitelná rozhodnutí, pokud jde o monitory.

TCO Certified 9. generace certifikuje produkty, které jsou prokazatelně vyráběny společensky odpovědným způsobem, včetně odpovědnosti a transparentnosti dodavatelského řetězce, mají zavedeny systémy protikorupčního managementu, nakládají zodpovědně s nerostnými surovinami a bezpečně se zpracovávanými chemikáliemi.

V dnešním světě je udržitelnost jednou z hlavních výzev, kterým v současnosti čelí všechna odvětví, včetně produktů IT. Cesta ke skutečně udržitelnému rozvoji spočívá v neustálém zlepšování, které řeší mnoho aspektů včetně sociálně a ekologicky odpovědné výroby, integrace cirkulárních obchodních modelů a prodloužení životnosti IT produktů a snížení elektronického a elektrotechnického odpadu.

V roce 2021 prokázala společnost AOC svůj závazek k udržitelné planetě různými způsoby. V únoru byly kanceláře AOC v Amsterdamu auditovány a obdržely certifikát ISO 50001 podle evropské směrnice o energetické účinnosti (EED). ISO 50001 si klade za cíl zmapovat energetické toky a určit potenciální úspory. AOC také prošla externím auditem ISO 14001, který specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu. Společnost AOC definovala návrhy produktů, které jsou efektivnější z hlediska zdrojů a využívají méně polystyrenu, plastů a inkoustu. V letošním roce se společnost AOC nadále zaměřovala na společenskou odpovědnost, zveřejňováním zásad lidských práv napříč celou společností TPV a na podporu charitativních organizací věnujících se hraní, jako je charitativní organizace SpecialEffect ve Spojeném království.

Aktuální řada B2B monitorů společnosti AOC je zaměřena na široké spektrum profesionálních uživatelů. Portfolio je rozloženo od dotykových přenosných 15,6″ až po ultraširokoúhlé 34″ displeje. Najdete v něm monitory s rozlišením od Full HD až po 4K a pokrývá různé případy použití od základních monitorů až po produktivní stroje s vestavěnými možnostmi dokování USB-C. Pro udržitelné podniky, které chtějí snížit svou uhlíkovou stopu, budou nyní skvělou možností ke zvážení kancelářské monitory AOC s certifikací TCO Certified 9. generace.

„Chceme poděkovat společnosti TCO Development za spuštění této nové certifikace TCO. Devátá generace tlačí výrobce, jako jsme my, aby přinášeli na trh ještě ekologičtější produkty. Společně s rozvojem TCO posuneme udržitelnost a oběhové hospodářství na další úroveň,“ říká Kevin Yang, technický manažer pro produkty a shodu pro Evropu, SNS a Rusko v AOC a MMD.

TCO Certified, založená v roce 1992, je globální certifikace udržitelnosti pro IT produkty třetí strany (podle ISO 14024), nezávislá na IT průmyslu a kupujících a vyvinutá organizací TCO Development.

Když si uživatelé koupí produkty s certifikací TCO Certified 9. generace, mohou si být jisti, že produkt, který si koupili, splňuje všechna přísná kritéria, která pohánějí sociální a ekologickou odpovědnost během celého životního cyklu produktu. V 9. generaci se zlepšila kritéria pro boj proti korupci a získávání nerostných surovin, rozšířily se bezpečnější alternativy k nebezpečným látkám a zavedla se ambicióznější kritéria pro oběhové hospodářství. Navíc byly přidány nové ukazatele výkonu udržitelnosti (SPI), které pomáhají kupujícím činit informovaná rozhodnutí o udržitelnosti produktů.

Úplný seznam mandátů a požadavků, které je třeba splnit, stejně jako další definice a objasnění lze prozkoumat v dokumentaci TCO Certified 9. generace.

V těchto náročných a turbulentních časech, kterým svět v současnosti čelí, je společnost AOC na tento úspěch nesmírně hrdá. Tím, že společnost AOC uvádí na trh tak velké množství vysoce udržitelných produktů, má pozitivní environmentální a sociální dopad jako výrobce a zároveň umožňuje kupujícím učinit lepší a ekologičtější rozhodnutí.

TZ

Související články

Leave a Comment