Světový trh technického zboží překročil bilionovou hranici

Globální trh technického spotřebního zboží s tržbami ve výši 1,01 bilionu euro v roce 2018 poprvé překročil hranici jednoho bilionu. To představuje oproti předešlému roku čtyřprocentní nárůst. Toto jsou produktové segmenty, které přispěly ke zvýšení tržeb: telekomunikace (7 %), malé domácí spotřebiče (7 %), spotřební elektronika/foto (6 %), informační technologie/kancelářská technika (1 %). Velké domácí spotřebiče naopak poklesly o jedno procento. GfK očekává, že na globálním trhu technického spotřebního zboží dojde v roce 2019 k dvouprocentnímu navýšení prodejů na úroveň 1,03 bilionu euro.

Asijsko-pacifický region si v roce 2018 s podílem tržeb 42 % udržel svou pozici na trhu technického spotřebního zboží. Dalších 25 % tržeb bylo vygenerováno v Evropě, zhruba 20 % v Severní Americe, sedm procent v Latinské Americe a šest procent v regionu Střední východ/Turecko/Afrika.

Markus Kick, expert GfK na technické spotřební zboží, říká: „Globálně dosáhly v roce 2018 prodeje technického spotřebního zboží více než 1 bilionu euro. To je skutečný milník pro obchod i pro dané odvětví. Ukázalo se, že největší hnací silou prodejů byla oblast telekomunikací, malých domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Vidíme, že vývoj směřuje k nákupu prémiových produktů téměř ve všech segmentech. Spotřebitelé rovněž u produktů požadují vyšší konektivitu a jejich snadné a pohodlné použití. Na základě tohoto trendu GfK očekává v roce 2019 solidní nárůst prodejů na úrovni dvou procent.”

Telekomunikace: vývoj směrem k prémiovým zařízením podporuje růst tržeb
Telekomunikace, které v roce 2018 zajistily 44 % z celkových tržeb a jejich objem činil zhruba 440 miliard euro, představují v rámci technického spotřebního zboží největší segment. Stále více spotřebitelů se nyní především v kategorii chytrých telefonů rozhoduje pro prémiové produkty, díky čemuž došlo k navýšení globálních prodejů o dalších sedm procent. Z hlediska prodaného množství však trh stagnuje.

Navzdory výsledkům v Latinské Americe (pokles o 5 %) se tržby v roce 2018 celosvětově zvedly, zejména v Evropě (14 %) a v Severní Americe (12 %). V roce 2019 však GfK další nárůst tržeb neočekává, spíše předpokládá stabilní vývoj na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Velké domácí spotřebiče: po mírném poklesu se v roce 2019 očekává opětný růst
Velké domácí spotřebiče i nadále představovaly v roce 2018 v rámci technického spotřebního zboží druhý největší segment s tržbami kolem 177 miliard euro nehledě na to, že došlo k mírnému poklesu o 1 %. Celkově se v loňském roce velkým domácím spotřebičům jako jsou chladničky, trouby, pračky a myčky připisovalo asi 17 % z celkových tržeb za prodej technického spotřebního zboží. V současné době vývoj směřuje k nákupu multifunkčních zařízení a zajištění jejich konektivity, tedy možnosti propojovat zařízení mezi sebou, anebo je ovládat pomocí jiného zařízení.

Pozitivně se tržby v loňském roce vyvíjely v regionech Latinská Amerika (6 %), Evropa (3 %) a Asie-Pacifik (2 %). GfK předpovídá pro rok 2019 další významný globální nárůst tržeb ve výši 6 %, který více než vykompenzuje mírné ztráty z loňska.

Informační technologie/kancelářská technika: pozitivní vývoj v Asii podporuje globální trh
V roce 2018 utratili spotřebitelé na celém světě zhruba 157 miliard euro za IT, kancelářskou techniku a spotřební materiál, což je zhruba stejně jako v předchozím roce. V segmentu IT je nyní poptávka po vysoce výkonných zařízeních, především v segmentu herních počítačů a herních notebooků. Zatímco v Latinské Americe a v Asii-Pacifiku tržby v roce 2018 mírně stouply, v Evropě stagnovaly a v regionu Střední východ/Turecko/Afrika, jakož i v Severní Americe mírně poklesly.

Segment kancelářské techniky a spotřebního materiálu zaznamenal pozitivní vývoj. Globální prodeje se v roce 2018 zvýšily o tři procenta na přibližně 16 miliard euro, přičemž růst zajistila Asie a především Čína. V roce 2019 však GfK očekává u segmentu informační technologie/kancelářská technika globální snížení tržeb asi o tři procenta.

Spotřební elektronika/foto: vývoj směrem k prémiovým chytrým zařízením
Globální prodeje v segmentu spotřební elektronika/foto stouply v roce 2018 téměř o 6 % na 153 miliardy eura. Sám o sobě tento segment tvoří asi 15 % veškerých prodejů technického spotřebního zboží.

Také u spotřební elektroniky lze pozorovat zvyšující se zájem o prémiové produkty. Výrazný nárůst prodejů zaznamenaly dražší televizory s obrazovkou nejméně 50 palců. V segmentu prémiových produktů stoupá oblíbenost televizních přijímačů OLED. Na trhu audio produktů byl růst tažen hlavně prodejem sluchátek a přenosných Bluetooth reproduktorů. Prodeje zábavní elektroniky se vyvíjely pozitivně obzvláště v Latinské Americe (+ 24 procenta). Prodeje v regionech Asie-Pacifik, Evropa a Střední východ/Turecko/Afrika stouply o čtyři až pět procent.

V segmentu foto se nepodařilo zvrátit negativní trend a v roce 2018 došlo k poklesu tržeb o dalších pět procent. Globálně dosáhly tržby za fotoaparáty a příslušenství tržby 15 miliard euro. Pozitivním aspektem je rostoucí zájem o high-end fotoaparáty. Pro rok 2019 předpovídá GfK na globálním trhu spotřební elektroniky a foto poněkud menší růst tržeb zhruba na úrovni 4 %.

Malé domácí spotřebiče: významný růst, zejména v Číně
Globální prodeje malých domácích spotřebičů dosáhly v roce 2018 zhruba 86 miliard euro. To představuje značný nárůst o sedm procent. Díky velmi silné poptávce v Číně se prodeje v Asii-Pacifiku zvýšily celkově o 13 %. V Latinské Americe, stejně jako v regionu Střední východ/Turecko/Afrika, vzrostly tržby o deset procent, zatímco růst v Evropě činil sedm procent. Pouze v Severní Americe prodeje poklesly o dvě procenta.

Spotřebitelé se i nadále zaměřují na “convenience”, tedy snadné a pohodlné užití výrobků. Momentálně jsou velmi populární tyčové vysavače na baterie. GfK očekává v roce 2019 na globálním trhu malých domácích spotřebičů vzrůstající trend a predikuje růst prodejů o osm procent.

Související články

Leave a Comment