Partner Connect: Nový certifikát Cloud Native Master Services Competency

VMware Partner Connect

Společnost VMware oznámila rozšíření svého partnerského programu Partner Connect o novou kvalifikaci VMware Cloud Native Master Services Competency (MSC), první certifikaci zaměřenou na portfolio VMware Tanzu. Nová certifikace Cloud Native MSC představuje základní kvalifikaci, která umožní stávajícím i budoucím partnerům stavět platformy založené na Kubernetes s podporou doplňkových technologií z nativně cloudového ekosystému, které zajistí nepřetržité poskytování aplikací. Je určená pro partnery, kteří se specializují na provoz Kubernetes, zajišťování spolehlivosti provozu a DevOps.

VMware Cloud Native MSC je první certifikace vyhlášená po spuštění programu Partner Connect letos v březnu. VMware Partner Connect je nový, flexibilní a výrazně zjednodušený program, který umožňuje partnerům spolupracovat se společností VMware způsobem, jaký vyhovuje jejich vlastním obchodním modelům.

Moderní aplikace založené na nativně cloudových principech jsou dnes pro podniky kriticky důležité – zcela běžné je využití kontejnerů, mikroslužeb a API. To vyžaduje nové metody tvorby aplikací a opakovatelné procesy pro refaktoring stávajících aplikací a jejich úpravu pro nové platformy. Zároveň je nutné rychle modernizovat i podkladovou infrastrukturu, aby dokázala podporovat moderní aplikace. Výzkumná společnost Dimensional Research zjistila, že z podniků, které využívají Kubernetes, tak činí v ostrém provozu 59 %. Partneři, kteří tyto principy přijmou, mohou zákazníky vést při modernizaci aplikací a pomáhat jim celý proces urychlit.

Cloud Native MSC staví na základním školení a certifikacích zavedených počátkem roku 2019 a poskytuje potřebnou kvalifikaci partnerům, kteří chtějí svým zákazníkům nabízet platformní služby VMware Tanzu. Certifikace osvědčuje, že partner rozumí konceptům Kubernetes, a vybavuje je potřebnými znalostmi, aby mohli pomáhat podnikům provozovat a spravovat moderní aplikace. Kvalifikace pokrývá hlavní součásti portfolia VMware Tanzu, včetně VMware Tanzu Kubernetes Grid a VMware Tanzu Mission Control, ačkoli principy jsou platné pro celý širší nativně cloudový ekosystém.

Začátkem tohoto roku společnost VMware oznámila dostupnost vSphere 7 s Kubernetes. Tato nová verze rozšířila její stěžejní platformu o podporu virtuálních strojů a kontejnerů. Zákazníci stále častěji požadují řešení založená na Kubernetes pro poskytování moderních aplikací na multicloudových platformách. Nové dovednosti získané v rámci Cloud Native MSC umožní partnerům pomáhat stovkám tisíc zákazníků vSphere takovou moderní aplikační platformu provozovat.

Požadavky na kvalifikaci Cloud Native MSC pro jednotlivce a partnerské subjekty jsou následovné:

  • tři osoby musí získat osvědčení Certified Kubernetes Administrator (CKA) a VMware Cloud Native Master Specialist,
  • partnerský subjekt musí doložit jednu zákaznickou referenci dokládající úspěšnou instalaci příslušného produktu.

Certifikace Master Services Competencies (MSC) slouží k označení partnerů disponujících příslušnými znalostmi a zkušenostmi v dané oblasti řešení VMware. Partneři se mohou specializovat na šest specifických oblastí řešení: správu a automatizaci cloudu, nativně cloudová řešení, virtualizaci datových center, digitální pracovní prostředí, síťovou virtualizaci a VMware Cloud na AWS.

Související články

Leave a Comment