Obchod v českých kamenných prodejnách poroste v roce 2018 o 6,5 %

rust prodeje

Společnost GfK očekává, že nominální tržby v kamenných prodejnách v 28 státech EU vzrostou v roce 2018 o 2,1 procenta. Kromě toho, že evropské hospodářství čelí různým ekonomickým a politickým výzvám, čekají jej rovněž významné změny v důsledku brexitu. Nejistota ohledně budoucích podmínek obchodování s USA vyvolává obavy z jejich možného dopadu na evropský vývoz.

„Všechny evropské země dokázaly v roce 2017 těžit z hospodářského růstu,” říká Johannes Schamel, vedoucí studie a expert GfK na maloobchodní prodej. „Celkově předpokládáme, že v roce 2018 prodej v evropských kamenných prodejnách poroste, i když v některých zemích se růst obratu a zvyšování cen navzájem vyruší.”

Klíčové poznatky

Kupní síla: v roce 2017 činila průměrná kupní síla každého obyvatele 28 zemí EU 16,436 euro. To představuje v porovnání s předešlým rokem nominální zvýšení o 1,9 procenta. Ze všech členských zemí EU pouze ve Velké Británii došlo k poklesu kupní síly (-1,5 procenta), což je zčásti důsledek devalvace britské libry. Ponecháme-li Británii stranou, růst z předešlých let pokračoval s tím, že nadprůměrné tempo růstu zaznamenaly zejména země střední a východní Evropy.

Prognóza obratu v roce 2018: maloobchodní síť ztratila část tržního podílu v důsledku rostoucího internetového obchodu, ale tuto ztrátu dokázal v uplynulém roce vykompenzovat růst poptávky. Pro rok 2018 společnost GfK předpokládá, že ve 28 zemích EU vzroste nominální obrat o 2,1 procenta, což nicméně odpovídá i předpokládané inflaci. Díky pokračujícímu zvyšování příjmů si pak nejúspěšnější východoevropské země minulých let povedou nejlépe i v roce 2018. GfK očekává silné tempo růstu v Bulharsku (5,3 %), Maďarsku (6 %), České republice (6,5 %) a Rumunsku (+ 7,5 %).

Inflace: S mírou inflace 1,7 procenta v roce 2017 se země evropské 28 opět přiblížily ceně spotřebitelských cen stanovené Evropskou centrální bankou (ECB) +2,0 procent. Spotřebitelé v řadě východoevropských zemí, které se v předchozích letech potýkaly s deflací, museli při koupi stejného zboží sáhnout hlouběji do kapes. Jelikož ECB oznámila, že do roku 2019 nedojde ke změně základních úrokových sazeb, GfK předpovídá, že v roce 2018 se bude maloobchod vyvíjet podobně jako v loňském roce. Očekává se zvýšení cen v celé EU o 1,9 procenta. Důležitá poznámka: tato predikce nepředpokládá další eskalaci obchodního sporu mezi EU a Spojenými státy.

Prodejní plocha: V roce 2017 došlo ve zkoumaných evropských zemích ke zvětšení absolutní prodejní plochy. Jedinou výjimkou je Nizozemsko s -0,4 procenta. Jiný obrázek však dostaneme při pohledu na prodejní plochu na jednoho obyvatele. V polovině zkoumaných zemí zůstal tento ukazatel stejný, nebo se dokonce snížil. Jeho hodnoty se v různých zemích EU velmi liší. Např. obyvatelé zemí Beneluxu (1,48 – 1, 64m²) mají k dispozici více než dvojnásobnou prodejní plochu nežli obyvatelé Rumunska (0,72m²).

Produktivita prodejní plochy: stejně jako v případě nabídky prodejní plochy na obyvatele se v evropských zemích liší i produktivita prodejní plochy. Například ve Švédsku tento ukazatel poklesl o -1,5 procenta na 6 000 EUR / m², což je ale stále ještě vysoká hodnota. Také Belgie zaznamenala v roce 2017 snížení produktivity prodejní plochy, i když pokles byl relativně malý, pouze -1,1 procenta. V Maďarsku se zpomalil růst nadnárodních maloobchodních řetězců v důsledku restriktivních plánovacích předpisů i ochranářských tendencí. Díky tomu došlo jen k velmi omezenému rozvoji nových velkoplošných maloobchodních prodejen. Výrazný růst maloobchodního obratu podpořil produktivitu prodejní plochy, která za poslední rok vzrostla o +6,9 procent na 2 997 € / m². Dynamický růst produktivity prodejní plochy do jisté míry vyvážil růst nájmů na exponovaných trzích komerčních nemovitostí i v dalších východoevropských zemích.

Související články

Leave a Comment