Kaspersky plně automatizoval objednávky a správu licencí pro partnery a distributory

Kaspersky License Management Portal

Plně automatizovaný a významně rychlejší je nyní proces pravidelného objednávání a spravování licenci k produktům společnosti Kaspersky. Umožňuje to aktualizovaná verze License Management Portalu (LMP), přes který poskytovatelé spravovaných služeb (MSP) získávají a spravují bezpečnostní řešení Kaspersky. Proces obnovování a objednávání nových licencí pro partnery a distributory je tak nyní automatizovaný a lze jej provést několika kliknutími namísto dřívější e-mailové korespondence trvající hodiny nebo dokonce dny. Nový přehledný konfigurátor produktů také výrazně zjednodušuje výběr vhodných nabídek.

Snadnost obchodování je důležitým hlediskem, které partneři při výběru produktů, na jejichž prodeji chtějí spolupracovat, zvažují. Téměř polovina prodejců v USA (45 %) ji dokonce uvedla jako hlavní výhodu. Může se skládat z různých faktorů, z nichž jedním je použitelnost partnerských nástrojů dodavatele – zákaznického portálu, programu, procesu dodání atd. Čím méně kroků je při tom zapotřebí, tím více se partner může soustředit na rozvoj svého podnikání a prodeje. A to je v konečném důsledku výhodné pro obě strany.

Díky aktualizaci funkcí portálu mohou nyní partneři, kteří využívají pravidelně obnovované (roční, nepředplacené) licence, používat LMP pro registraci smluv, obnovování licencí a zadávání nových objednávek. Portál vytváří pro všechny tyto scénáře přirozené interaktivní rozhraní s minimem potřebných akcí, jako je výběr požadovaných produktů z konfigurátoru a provedení objednávky kliknutím na jediné tlačítko. Jakmile je požadavek schválen a licence dodány, partner obdrží e-mailové oznámení na adresu uvedenou při zadávání požadavku. Žádná další komunikace s distributorem nebo prodejcem není zapotřebí – proces schvalování je plně automatizovaný a obsluhovaný samotným portálem.

Nový konfigurátor umožňuje také pohodlnější výběr objednávaných produktů. Partneři mohou při výběru a sestavování balíčku různých produktů a služeb postupovat krok za krokem tak, aby vytvořili jejich optimální kombinaci, která zvyšuje úroveň ochrany zákazníků pomocí řešení společnosti Kaspersky.

Aktualizované rozhraní LMP také zjednodušuje práci distributorů. Jejich úloha sice zůstává stejná – pomáhat partnerům svými odbornými znalostmi v oblasti prodeje, vývoje a finančních programů – mohou však ušetřit čas strávený rutinním schvalováním a soustředit se na rozvoj svého podnikání. Místo vytváření a potvrzování objednávek v nástroji pro správu objednávek dodavatele stačí distributorům jediné kliknutí, aby po kontrole finančních podmínek partnera potvrdili zadání objednávky prostřednictvím LMP. Ovládací panel poskytuje všechny potřebné informace o objednávkách od konkrétního partnera a také možnost v případě potřeby kontaktovat společnost Kaspersky nebo partnera.

TZ

@RadekVyskovsky

Související články

Leave a Comment