Datech spustil portál pro správu předplatného určený prodejcům Autodesk

Datech Solutions, specializovaná divize společnosti Tech Data spustila službu Datech Portal, on-line nástroje, který autorizovaným prodejcům Autodesk poskytne přístup k smluvním údajům koncových zákazníků. To prodejcům umožní v reálném čase podporovat obnovování licencí a předplatného koncových uživatelů Autodesk softwaru. Autorizovaní prodejci budou také moci využívat služeb s přidanou hodnotou, které Datech poskytuje, a skrze Datech Portal budou mít přístup k aktuálním informacím o prodeji, marketingu, provozu i technologických novinkách.

Datech Portal je propojený s modelem předplatného a spotřeby společnosti Autodesk a pomocí tzv. FLAER modelu (z angl. Find, Land, Adopt, Expand, Renew, tj. najít, pořídit, zavést, expandovat, obnovit) prodejce podporuje, aby se zákazníkem v klíčových etapách běhu předplatného jednali proaktivně. To vede k navázání hlubšího vztahu mezi prodejci Datech a koncovými uživateli, což by v dlouhodobém horizontu mělo zvýšit zákaznickou spokojenost i podíl obnovených předplatných.

„Datech Portal přináší našim prodejcům revoluční změnu. Veškeré informace jsou nyní provázané s FLAER modelem a uložené na jediném místě. Data jsou v systému zabezpečená, aktualizovaná a nepřetržitě dostupná. Naši partneři na ně mohou okamžitě reagovat a podnikat potřebné prodejní a marketingové kroky. Portál je intuitivní a snadno se používá, předpokládáme proto, že se s ním prodejci naučí poměrně rychle zacházet,“ uvádí Mike Appel, viceprezident Global Datech Solutions. „Máme z této nové služby pro naše zákazníky ohromnou radost. Uděláme vše pro to, aby portál přinesl úspěch našim prodejcům s přidanou hodnotou, firmě Autodesk i divizi Datech Solutions.“

Datech Portal zobrazuje v každé fázi FLAER modelu ústřední indikátory výkonu. Prodejci mají přístup ke klíčovým datům o prodeji v intuitivním a vizuálně podnětném rozhraní, kde jsou data zabezpečená a dostupná 24 hodin denně. Jediným kliknutím myši může prodejce provádět rychlé a jednoduché kroky, například přímo kontaktovat zákazníka nebo si stáhnout balíček dat, který mu pomůže s poprodejním servisem. V každé fázi jsou v rozhraní k dispozici také konkrétní služby společnosti Datech s přidanou hodnotou. Díky nim mohou prodejci zákazníkům přinášet více s použitím menšího množství zdrojů. Tyto služby zahrnují taktickou podporu, vzdělávání a sales enablement, marketingové a technologické služby a automatizaci objednávek.

Související články

Leave a Comment