Cloudové bezpečnostní řešení zdarma

Barracuda NG Firewall

Aby firmám a organizacím ulehčila přechod na cloudovou infrastrukturu, přichází Barracuda Networks s mimořádně atraktivní nabídkou bezpečnostních řešení, která je součástí již dříve oznámeného programu „Cloud Ready“.

V rámci této nabídky mohou zákazníci získat zdarma 90-denní cloudovou licenci na produkty Barracuda Web Application Firewall a Barracuda NextGen Firewall v rámci Amazon Web Services (AWS) a Microsoft Azure. Po uplynutí této lhůty je možné licenci zakoupit jako pay-as-you-go (PAYG).

Barracuda NextGen Firewall uživatelům nabízí velmi pokročilé řešení pro informační bezpečnost, do něhož mimo jiné spadá filtrování webu a e-mailu, ochrana před neoprávněným přístupem, správa aplikací na úrovni sedmé vrstvy a řízení přístupu k síti. Mezi další funkce patří inteligentní řízení zátěže linek a záložních spojení podle aplikací a stavu sítě i vysoce efektivní nástroje na dálkovou analýzu provozu a dění na síti.

Barracuda Web Application Firewall pracuje jako firewall pro sedmou vrstvu a chrání webové servery před mnoha různými typy útoků, jako například SQL injection, cross site injection nebo session tampering. Poskytuje tak vysoce účinnou ochranu proti všem deseti hlavním hrozbám pro webové aplikace, které identifikovalo nezávislé sdružení Open Web Application Security Project. Nové verze firmware pro Barracuda Web Application Firewall navíc dále posílily ochranu proti útokům ze strany botnetů a DDoS.

Autor: Petr smolník, šéfredaktor

Související články

Leave a Comment