Check Point inovuje partnerský program a zvyšuje odměny

Check Point Engage

Check Point Software Technologies Ltd. představil dvě zásadní novinky v partnerském programu Check Point Engage. Ty v první řadě urychlují přístup k výhodám a odměnám za aktivity generující prodeje prostřednictvím užší spolupráce se společností Check Point.

Nový motivační program CloudGuard Pay-As-You-Go (PAYG) poskytuje všem aktivním prodejcům Check Pointu možnost registrovat obchodní případy řešení Check Point CloudGuard prostřednictvím AWS Marketplace a Azure Marketplace a získat přímé dlouhodobé odměny za počáteční obchod i následnou aktivitu u zákazníků s cloudovými bezpečnostními řešeními.

Check Point také představil novou mobilní aplikaci pro partnery programu Engage, která umožňuje ještě užší vzájemnou spolupráci s obchodními týmy společnosti Check Point. Poskytuje rychlejší přístup k odborným zdrojům a podpoře a dává partnerům nástroje, které potřebují k otevření a řízení smysluplnější spolupráce se zákazníky. Partneři mohou také aplikaci používat k zaznamenávání svých aktivit zaměřených na prodej a aplikace je automaticky propojí s příslušnými akcemi a výhodami v partnerském programu Engage. To urychluje identifikaci prodejních aktivit a souvisejících odměn.

„V průběhu konference CPX na začátku letošního roku oznámil náš CEO Gil Shwed zásadní změnu v přístupu k investicím do našich partnerů. Představenými novinkami plníme náš závazek k partnerům, aby byli úspěšnější a ziskovější,“ říká Miloslav Lujka, Channel Team Leader ve společnosti Check Point. „Aplikace Engage urychluje odměňování aktivních partnerů a umožňuje rychlejší přístup k nástrojům, které jsou potřebné k využití obchodních příležitostí u nových i stávajících zákazníků. Program CloudGuard PAYG je navíc unikátní v tom, že oceňuje dlouhodobé investice partnerů do zákazníků využívajících cloudový model. Děláme všechno pro to, abychom partnerům pomohli získat a udržet nové zákazníky.“

Program Check Point Engage odpovídá aktuálním potřebám a požadavkům trhu. V lednové zprávě Forrester Research s názvem „Winning In The Channel Requires Data-Driven Program Innovation“ napsal hlavní analytik Jay McBain: „Pomoc s hledáním a využitím prodejních příležitostí poskytuje nepřímým prodejním a marketingovým týmům významnou výhodu. Když partneři budou vědět, kdy jsou zákazníci připraveni nakupovat, a získají pomoc se správným obsahem a podporu prodeje v reálném čase, tak to povede ke společnému růstu příjmů.“

„Tento program umožňuje celému týmu přispět k lepším výsledkům a obchodnímu týmu pomáhá zůstat v úzkém kontaktu se zákazníky,“ říká Andre Favero, CEO Sentinela Security, partner v programu Check Point Engage. „Pokud partneři nemají CRM systém, poskytne jim aplikace historii všech týmových kontaktů se zákazníky a usnadní přehled o možných komerčních aktivitách.“

Partnerský program Check Point Engage byl představen v únoru 2019. Vyvinut byl v úzké spolupráci s partnery společnosti Check Point a odstraňuje komplikace, která jsou často spojené s prodejem a podporou bezpečnostních řešení a přímo odměňuje partnery za aktivity generující prodej. Zároveň jsou v rámci programu k dispozici specializované podpůrné týmy, rozšířené prodejní nástroje a financování rozvoje trhu, tvorby poptávky a marketingových aktivit, zvýšené produktové marže a pobídky pro partnery a pokročilá prodejní a produktová školení.

Související články

Leave a Comment